FLEXIBLE LONG DOUBLE RATCHET WRENCH (FLEXIBLE + STANDARD RING)

KA-1077-8 系列
KA-1077-8 系列

Model

KA-1077-8 / KA-1077-9 / KA-1077-10 / KA-1077-11 / KA-1077-12 / KA-1077-13 / KA-1077-14 / KA-1077-15 / KA-1077-16/ KA-1077-17/ KA-1077-18 / KA-1077-19 /

Specification:

  • FLEXIBLE LONG DOUBLE PRO-RATCHET WRENCH
  • ONE SIDE FLEXIBLE RING, ONE SIDE STANDARD/STILL RING.
  • 72 TEETH
  • CRV 6140
  • MIRROR FINISH
ITEM NO. SIZE
KA-1077-8 8MM
KA-1077-9 9MM
KA-1077-10 10MM
KA-1077-11 11MM
KA-1077-12 12MM
KA-1077-13 13MM
KA-1077-14 14MM
KA-1077-15 15MM
KA-1077-16 16MM
KA-1077-17 17MM
KA-1077-18 18MM
KA-1077-19 19MM
TOP