6 Drawer Top Chest

KA-EP333-6BX(1)
KA-EP333-6BX(1)

Model

KA-EP333-6BX

Overall (W x D x H) Drawers (W x D x H) Steel Thickness Packing (N.W./G.W./CUFT)
660 x 455 x 483 mm 5 Drawers 576 x 410 x 48.5 mm Top & bottom covers: 1.0mm
Body: 1.2mm
Drawer: 1.0mm
46.5 / 52.5 / 8.58’
1 Drawer 576 x 410 x 75 mm
* ball bearing slide on all drawers
TOP